1394-03-31

استارت کرال پشت +فیلم آموزشی

در زمان استارت کرال پشت شناگر ،  پشت به مسیر شنا در داخل آب می ایستد . در این هنگام قسمتی از بالا تنه ی او […]
1394-03-22

سالتو یا چرخش در کرال پشت

بعد از لمس کردن دیوار آرنج خود را خم کنید بدین ترتیب عمل چرخش به پشت و قرارگرفتن در مسیر جدید شنا بهتر صورت می گیرد […]
1394-03-21

عمل تنفس با اجرای تمام مراحل حرکت دست وپا

توصیف حرکت اجرای حرکات دراین مرحله مانند دو قسمت گذشته که توضیح داده شد ، است ولی موضوع اصلی هماهنگی و همکاری منظم حرکات دست و […]
1394-03-21

حرکت دست در کرال پشت

1394-03-19

حرکت پا- کرال پشت

کرال پشت را به سادگی می توان یاد گرفت . چون سرهمیشه خارج از آب قرار دارد، دم و بازدم به آسانی انجام پذیراست. ابتدایی ترین […]