آموزش تخصصی کرال سینه

1394-03-31

شنای پهلو

همان طوری که از نامش پیداست شناگر در حالی که به پهلو بر روی آب شناور است شنا می نماید در این شنا خستگی کمی به […]
1394-03-19

مراحل مختلف سالتو (کرال سینه)

شناگران پیشرفته حتما باید در مسابقه ها و هنگام تمرین با این نوع برگشت به مسابقه ادامه بدهند . سالتو در ابتدا کمی پیچیده و مشکل  […]
1394-03-17

هماهنگی حرکات دست و پا وتنفس

تمرین حرکت هواگیری در خشکی و درآب بایستی آنقدر تکرار شود که شاگرد به راحتی اینکار را انجام دهد در غیر این صورت در مرحله ی […]
1394-03-16

تمرینات هواگیری کرال سینه

  ۱- در مر احل اولین تمرین کافیست کارآموز شناگر در قسمت  کم عمق استخر در حالی که از ناحیه کمر خم شده است ، سر […]
1394-03-16

هماهنگی دست و پا در کرال سینه

( هماهنگی دست و پا GRAWL STROKE – NON- BREATHING SIDE) در کرال هماهنگی بین حرکات دست و پا اهمیت  بسیار دارد . در حالت کلی […]
1394-03-15

دست کرال سینه +فیلم آموزشی

حرکت دست کرال سینه مراحل حرکات دست : تعویض منظم  حرکت دستها در شنای کرال سینه موجب پیشروی  در آب می شود .هنگامی که یکدست حرکت […]
1394-03-15

آموزش شنای کرال سینه (مقدماتی)

کسی به درستی نمی داند که اولین بار این شنا در کدام کشور معمول شده است ، ولی شواهد  و قوانین نشان می دهد که به […]
1394-03-14

سرخوردن

سرخوردن با استفاده از فشار دو پا بر دیوار استخر در این مرحله  کنار دیواره استخر ایستاده،دستها بالای سر قرار می گیرد . یک پا به […]
1394-03-10

مراحل مقدماتی یاد گیری شنا

درجه حرارت آب وهوا مدت توقف در آب وابسته به مقدار درجه حرارت آب و هوا بستگی دارد . برنامه ی  آموزشی هنگامی  می تواند موفقیت […]