1396-11-05

شانه درد شایع ترین بیماری در شناگران

شفا آنلاین>سلامت>آرتروز یا سائیدگی مفصل <Joint stiffness>عارضه ای پیشرونده است که موجب تخریب مفصل میشود.با تحلیل رفتن غضروفها و ساییدگی استخوان ها در محل مفصل شانه […]