1395-11-26

دوش گرفتن با آب سرد یا آب گرم؟

دوش گرفتن با آب سرد یا آب گرم؟   دوش آب گرم 1-دوش آب گرم تنش عضله را التیام و درد گرفتگی عضله را کاهش می […]
1395-11-26
امنیت جان کودک و یاد دادن شنا به کودکان توسط مادر

آموزش شنا توسط مادر به کودک

آموزش شنا توسط مادر به کودک علت مرگ كودكان زیر 5 سال در جهان خفگی در محیطهای آبی هرچند کوچک و بی اهمیت، حتی به اندازه یک […]
1395-11-26
بدنسازی در ورزش شنا

شنا و بدنسازی برای این ورزش

بدنسازی در شنا کنترل تمام عضلات شناگر: در صورت که ضعف در قسمتی از عضلات بدن شناگر، باید اون قسمت از عضله رو، با ارائه تمرینات […]