1395-01-31

هشدارهایی درباره حوضچه‌های آب سرد استخرها

مضرات ورود به حوضچه آب سرد، دقیقا پس از سونا هر عقل سلیمی، تجویز این عمل را علی‌الخصوص برای کودکان و افراد مُسن، به ضرر بدن […]
1395-01-31

کار ATP و تمرینات هوازی و بی هوازی

به منظور ایجاد انقباض در عضله و در نهایت ایجاد حرکت نیاز به انرژی می‌باشد. این انرژی از شکسته شدن ماده‌ای به نام آدنوزین تری فسفات […]