1394-10-09

نکات تغذیه ای قبل و بعد از شنا

از کودکی به خاطر داریم که هربار قصد شنا یا حتی آب تنی داشتیم، بزرگ ترها توصیه می کردند قبل از آن غذای سنگین مصرف نکرده […]