قوانین و مقررات آموزش و واترپولو با تیم واترکام

1- زمان کلاس آموزشی دوره ها یک ساعت میباشد و مدت دوره ها 10 جلسه می باشد
2- تنها شناآموزانی که در دوره های خصوصی شرکت نموده اند میتوانند ساعات و روز مراجعه خود را مشخص نمایند و عزیزانی که دوره های عمومی شرکت مینمایند متعهد میباشند که آموزش خود را در ساعات آموزشی مشخص دوره ، طی نمایند

3- شنا آموز متعهد میباشد هرگونه بیماری خود را قبل از شروع آموزش به مربی خود اطلاع دهد در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بر عهده شخص میباشد
4- تعداد جلسات هر دوره آموزشی در صفحه هر دوره مشخص میباشد و شناآموز موظف است تمامی مشخصات دوره را مطالعه نماید و با آگاهی کامل دوره آموزشی را خریداری نماید
5- پس از خرید دوره آموزشی وجه پرداخت شده به هیچ عنوان استرداد نمیشود
پس از خرید دوره در صورت انصراف شناآموز از دوره تا 7 روز بعد از خرید میتواند دوره را به یکی از اقوام با نسبت خانوادگی حداکثر درجه دو خود واگذار نماید
6- غیبت در کلاس به منزله ی حضور در کلاس است
7- فراهم نمودن تمامی وسایل و امکانات آموزش از قبیل مایو ، کلاه شنا ، عینک شنا ، حوله ، شامپو و… بر عهده شنا آموز میباشد(تخته ی شنا ،هدیه ی واترکام به شماست)
8- پذیرش کودکان زیر 7 سال آموزش شنا تنها با حضورپدر یا مادر پذیرفته می شود
ورود افراد مبتدی به قسمت استخر بدون اطلاع مربی آموزشی ممنوع میباشد
9- رعایت خونسردی ، آرامش و حرف شنوی از مربی آموزشی الزامی میباشد
10- انجام حرکات ناشایست از قبیل شوخی که موجب سلب آرامش دیگران میشود در استخر ممنوع میباشد
11- واترکام امنیت و پایداری در کلاس های آموزش شنا و دوره ها را تضمین می کند و اطمینان خاطر به تمام اولیا و خانواده خواهیم داد

دوره های آموزش شنا

شنای مبتدی

500 هزار تومان / ماهانه

 • امنیت در آب
 • حبس نفس و هواگیری
 • شناوری لاک پشتی
 • شناوری ستاره ای
 • سُر خوردن از دیواره استخر
 • پا زدن ابتدایی
 • شناوری به پشت
 • پا زدن ابتدایی به پشت
 • دست کرال سینه ابتدایی

شنای مقدماتی

500 هزار تومان / ماهانه

 • آموزش پا کرال سینه ابتدایی و پیشرفته
 • دست کرال سینه
 • هواگیری صحیح کرال سینه
 • هماهنگی بین حرکات دست و پا و هواگیری (کرال سینه ابتدایی)
 • شناوری به پشت و پا کرال پشت ابتدایی و پیشرفته
 • دست کرال پشت
 • هماهنگی بین حرکات دست و پا کرال پشت (کرال پشت ابتدایی)
 • پیشروی در قسمت عمیق (پا دوچرخه)
 •  تمرینات تکمیلی کرال سینه (نیمه پیشرفته)
 • شنای کرال سینه در قسمت عمیق
 • تمرینات تکمیلی کرال پشت (نیمه پیشرفته)

شنای پیشرفته

700 هزار تومان / ماهانه

 • کرال سینه پیشرفته
 • کرال پشت پیشرفته
 • دست قورباغه
 • هواگیری قورباغه و هماهنگی با دست
 • پای قورباغه
 • هماهنگی کامل دست ، پا و هواگیری شنا قورباغه
 • پای پروانه (ابتدایی)
 • حرکات موجی شکل شنا پروانه
 •  دست پروانه و هواگیری
 • هماهنگی کامل دست ، پا و هواگیری شنا پروانه
 • انجام تمرینات متنوع برای کسب تسلط و مهارت کافی در هر چهار شنا

شنای قهرمانی

850 هزارتومان / ماهانه

 • آموزش و تمرین دست و پا و هماهنگی 4 شنا
 • آموزش پروانه به صورت حرفه ای
 • آموزش کرال سینه به صورت حرفه ای
 • آموزش قورباغه به صورت حرفه ای
 • آموزش کرال پشت به صورت حرفه ای
 • تمرینات هوازی و غیر هوازی
 • تمرینات ترکیبی کرال سینه
 • تمرینات ترکیبی کرال پشت
 • تمرینات ترکیبی قورباغه
 • تمرینات ترکیبی پروانه
 • تمرینات بدنسازی و TRX
 • تمرینات حرفه ای و قهرمانی برای مسابقات
 • پای پیشرفته 4 شنا و سریع
 • تمرینات سریع و کنترل نبض جلوگیری از خستگی