null

Freestyle
کرال سینه اولین شنا ای است که باید توسط مربی به شناگران مبتدی آموزش داده شود .
پا زدن قدرتی و مداوم ، حالت بدن و هم ترازی با سطح آب ، چرخش صحیح سر هنگام هواگیری ،
بالا بردن آرنج ها ، ورود صحیح دست به داخل آب و کشش قدرتمند دستان برای پیشروی بیشتر
از نکات بسیار مهم در اجرای این شنا است.

بر اساس تحقیقات دانشگاه پزشکی ورزشی امریکا
میزان کالری مصرفی در ۶۰ دقیقه شنا پیوسته و آرام به صورت زیر است :
وزن : ۵۹ > انرژی مصرفی : ۴۱۳ کالری
وزن : ۷۰ > انرژی مصرفی : ۴۹۳ کالری
وزن : ۸۲ > انرژی مصرفی : ۵۷۲ کالری
وزن : ۹۳ > انرژی مصرفی : ۶۵۱ کالریّ

null

Backstroke
کرال پشت دومین شنا ای است که باید توسط مربیان به شاگردان مبتدی آموزش داده شود.
کرال پشت و کرال سینه از خیلی جهات مشابه و مکمل یکدیگرند
و معمولا مربیان در تمرینات خود از این دو شنا به صورت ترکیبی استفاده می کنند.
پا زدن قدرتی و مداوم ، حالت بدن و هم ترازی با سطح آب ، چرخش مناسب شانه ها و بدن
هماهنگی و ریتم ثابت دست ها و ورود مناسب به آب ، خمیدگی و کشش قدرتمند دستان در زیر آب
از نکات بسیار مهم در اجرای این شنا است.

بر اساس تحقیقات دانشگاه پزشکی ورزشی امریکا
میزان کالری مصرفی در ۶۰ دقیقه شنا پیوسته و آرام کرال پشت (همانند کرال سینه)
به صورت زیر است :
وزن : ۵۹ > انرژی مصرفی : ۴۱۳ کالری
وزن : ۷۰ > انرژی مصرفی : ۴۹۳ کالری
وزن : ۸۲ > انرژی مصرفی : ۵۷۲ کالری
وزن : ۹۳ > انرژی مصرفی : ۶۵۱ کالریّ

null

Breaststroke
حالت بدن و زمان سنجی در شنای قورباغه بسیار حیاتی است.
شناگران باید بیاموزند که باید در انتهای هر سیکل این شنا دوباره به حالت تماما کشیده برگردند.
تکنیک ها و جزئیات متنوعی برای شنا قورباغه وجود دارد. بهتر آن است که مربیان ابتدا
چهارچوب اصلی این شنا را آموزش دهند و بعد از کسب مهارت اولیه
جزئیات و تکنیک های تکمیلی را به شناگران بیاموزند تا شناگر بتواند به راحتی با آنها سازگار شود.

زمان بندی دست و پا و هواگیری ، ضربه قدرتمند پا ، کشش دستان در زیر آب و هواگیری منظم
از جمله نکات ضروری در اجرای این شنا میباشد.

بر اساس تحقیقات دانشگاه پزشکی ورزشی امریکا
میزان کالری مصرفی در ۶۰ دقیقه شنا پیوسته قورباغه به صورت زیر است :
وزن : ۵۹ > انرژی مصرفی : ۵۹۰ کالری
وزن : ۷۰ > انرژی مصرفی : ۷۰۴ کالری
وزن : ۸۲ > انرژی مصرفی : ۸۱۷ کالری
وزن : ۹۳ > انرژی مصرفی : ۹۳۱ کالریّ

null

Butterfly
پروانه یک شنای بسیار تکنیکی و دشوار است و یادگیری آن کمی سخت تر از دیگر شنا ها است.
اجرای حرکات دست و پا و هواگیری در سرعت و پیشروی شما بسیار تاثیر دارد
اگر که این ترتیب و هماهنگی به درستی اجرا نشود انرژی زیادی را از دست خواهید داد.
حالت موجی شکل بدن از مهمترین نکات تکنیکی در این شنا است.
از لحاظ میزان کالری مصرفی ، این شنا پادشاه مصرف کالری است.

بر اساس تحقیقات دانشگاه پزشکی ورزشی امریکا
میزان کالری مصرفی در ۶۰ دقیقه شنا پیوسته پروانه (البته اگر بتوانید) به صورت زیر است :
وزن بین ۵۹ تا ۹۳ کیلوگرم
انرژی مصرفی بین ۶۴۹ تا ۱۰۲۴ کالری

کرال سینه
null

Freestyle
کرال سینه اولین شنا ای است که باید توسط مربی به شناگران مبتدی آموزش داده شود .
پا زدن قدرتی و مداوم ، حالت بدن و هم ترازی با سطح آب ، چرخش صحیح سر هنگام هواگیری ،
بالا بردن آرنج ها ، ورود صحیح دست به داخل آب و کشش قدرتمند دستان برای پیشروی بیشتر
از نکات بسیار مهم در اجرای این شنا است.

بر اساس تحقیقات دانشگاه پزشکی ورزشی امریکا
میزان کالری مصرفی در ۶۰ دقیقه شنا پیوسته و آرام به صورت زیر است :
وزن : ۵۹ > انرژی مصرفی : ۴۱۳ کالری
وزن : ۷۰ > انرژی مصرفی : ۴۹۳ کالری
وزن : ۸۲ > انرژی مصرفی : ۵۷۲ کالری
وزن : ۹۳ > انرژی مصرفی : ۶۵۱ کالریّ

کرال پشت
null

Backstroke
کرال پشت دومین شنا ای است که باید توسط مربیان به شاگردان مبتدی آموزش داده شود.
کرال پشت و کرال سینه از خیلی جهات مشابه و مکمل یکدیگرند
و معمولا مربیان در تمرینات خود از این دو شنا به صورت ترکیبی استفاده می کنند.
پا زدن قدرتی و مداوم ، حالت بدن و هم ترازی با سطح آب ، چرخش مناسب شانه ها و بدن
هماهنگی و ریتم ثابت دست ها و ورود مناسب به آب ، خمیدگی و کشش قدرتمند دستان در زیر آب
از نکات بسیار مهم در اجرای این شنا است.

بر اساس تحقیقات دانشگاه پزشکی ورزشی امریکا
میزان کالری مصرفی در ۶۰ دقیقه شنا پیوسته و آرام کرال پشت (همانند کرال سینه)
به صورت زیر است :
وزن : ۵۹ > انرژی مصرفی : ۴۱۳ کالری
وزن : ۷۰ > انرژی مصرفی : ۴۹۳ کالری
وزن : ۸۲ > انرژی مصرفی : ۵۷۲ کالری
وزن : ۹۳ > انرژی مصرفی : ۶۵۱ کالریّ

قورباغه
null

Breaststroke
حالت بدن و زمان سنجی در شنای قورباغه بسیار حیاتی است.
شناگران باید بیاموزند که باید در انتهای هر سیکل این شنا دوباره به حالت تماما کشیده برگردند.
تکنیک ها و جزئیات متنوعی برای شنا قورباغه وجود دارد. بهتر آن است که مربیان ابتدا
چهارچوب اصلی این شنا را آموزش دهند و بعد از کسب مهارت اولیه
جزئیات و تکنیک های تکمیلی را به شناگران بیاموزند تا شناگر بتواند به راحتی با آنها سازگار شود.

زمان بندی دست و پا و هواگیری ، ضربه قدرتمند پا ، کشش دستان در زیر آب و هواگیری منظم
از جمله نکات ضروری در اجرای این شنا میباشد.

بر اساس تحقیقات دانشگاه پزشکی ورزشی امریکا
میزان کالری مصرفی در ۶۰ دقیقه شنا پیوسته قورباغه به صورت زیر است :
وزن : ۵۹ > انرژی مصرفی : ۵۹۰ کالری
وزن : ۷۰ > انرژی مصرفی : ۷۰۴ کالری
وزن : ۸۲ > انرژی مصرفی : ۸۱۷ کالری
وزن : ۹۳ > انرژی مصرفی : ۹۳۱ کالریّ

پروانه
null

Butterfly
پروانه یک شنای بسیار تکنیکی و دشوار است و یادگیری آن کمی سخت تر از دیگر شنا ها است.
اجرای حرکات دست و پا و هواگیری در سرعت و پیشروی شما بسیار تاثیر دارد
اگر که این ترتیب و هماهنگی به درستی اجرا نشود انرژی زیادی را از دست خواهید داد.
حالت موجی شکل بدن از مهمترین نکات تکنیکی در این شنا است.
از لحاظ میزان کالری مصرفی ، این شنا پادشاه مصرف کالری است.

بر اساس تحقیقات دانشگاه پزشکی ورزشی امریکا
میزان کالری مصرفی در ۶۰ دقیقه شنا پیوسته پروانه (البته اگر بتوانید) به صورت زیر است :
وزن بین ۵۹ تا ۹۳ کیلوگرم
انرژی مصرفی بین ۶۴۹ تا ۱۰۲۴ کالری

کلاس های آموزشی

تعداد شنا آموزان در کلاس های گروهی ، بین ۷ تا ۱۲ نفر میباشد.
که در برخی استخرها به ۱۵ یا ۱۸ نفر هم می رسد…که اصلا توصیه نمیکنیم!!!

این کلاس ها برای سطح پیشرفته و قهرمانی مناسب است
زیرا حس رقابت در آنها بسیار بالاست و شنا آموز در هر جلسه
بسته به نوع تمریناتش این حس را تجربه می کند .

اما برای سطوح پایه و مبتدی توصیه نمی شود.

همانطور که می دانید ، آموزش خصوصی یعنی آنکه ،
یک مربی تنها به یک شنا آموز آموزش می دهد.
طبیعتا کیفیت و بازدهی در این کلاس ها به مراتب بالاتر از کلاس های گروهی است.
زیرا تمام تمرکز مربی،صرف آموزش یک نفر می شود.
در اینصورت تمامی ایرادات شناگر رفع خواهد شد و شنا آموز نسبت به کلاس های گروهی
بسیار سریعتر و بهتر آموزش خواهد دید.

البته این امر وابسته به این است که تجربه و مهارت مربی ، در حد قابل قبولی باشد.
به همین دلیل تیم آکادمی شنا ایران برای راحتی خیال اولیا و شنا آموزان گرامی
اقدام به دستچین کردن مربیان با تجربه و بااخلاق نموده تا شما مراجعه کنندگان عزیز بتوانید
با اطمینان کامل از تجربه و مهارت این تیم بزرگ ، مربی مورد نظر و همینطور مجموعه ورزشی
مناسب برای شروع آموزش خود را پیدا کنید.

تعداد شنا آموزان در کلاس های نیمه خصوصی ، بین ۴ تا ۶ نفر میباشد.
طبیعتا هزینه دوره های نیمه خصوصی از دوره های خصوصی کمتر است
و کیفیت و بازدهی آنها از کلاس گروهی بالاتر میباشد.

اما شاید سوال اصلی که از طرف شما مطرح شود این باشد که :
> آیا کیفیت آموزش در نیمه خصوصی کمتر از خصوصی است ؟

= در جواب باید بگیم هم بله و هم خیر … چرا ؟
اگر شناآموزان در سن خردسالی و در سطح پایه باشند ،
به دلیل حساسیت و اهمیت بالای این دوره بهتر است
تا برای یادگیری هرچه دقیق تر و بهتر اصول اولیه ، در کلاس خصوصی ثبت نام کنید.
اما اگر دوره پایه آموزش داده شده و اکنون زمان یادگیری ۴ شنای اصلی است ،
می توانید در کلاس های نیمه خصوصی ثبت نام کنید.
کیفیت در این کلاس ها نسبت به خصوصی تفاوت محسوسی ندارد.
این انتخاب با شماست.

براساس سطح

در این مرحله که عموما مخصوص کودکان است ،
اصول اولیه و ضروری امنیت در آب آموزش داده می شود.
هدف اصلی مربیان در این دوره ، جنب و جوش و شادی و حرکت کودکان است.
اینکه بتوانند به راحتی در آب بازی کنند ، نفس خود را در زیر آب حبس کنند،
حرکات اصلی شناوری روی آب را انجام دهند و در نهایت کمی در آب پیشروی داشته باشند .

این دوره با اینکه برای بزرگسالان بسیار ساده به نظر می رسد اما برای کودکانی که تابحال
با همچین دنیای جدیدی آشنا نبوده اند بسیار غیر عادی و دشوار است.
تخصص مربیان ایجاب میکند تا با صبوری و مهربانی زیاد بتوانند محیطی شاد و ایمن
برای کودکان فراهم کنند و در نهایت ، اصول مقدماتی و پایه شنا را به آنها بیاموزند.

بعد از یادگیری پایه و اصول اولیه شناوری روی آب
در این دوره ، شنای کرال سینه و کرال پشت و اصول پیشروی در قسمت عمیق (پای دوچرخه)
آموزش داده میشود.
در ابتدا ممکن است به دلیل آشنا نبودن بدن با این گونه فشار تمرینی ،
خستگی نسبتا زیادی احساس شود ، اما با گذشت زمان و پشتکار و تلاش
این خستگی به مراتب کمتر می شود و اثراتی همچون احساس شادابی و نشاط ،
تناسب اندام و کاهش وزن به خصوص در بزرگسالان پدیدار خواهد شد.

در انتهای این دوره معمولا شناگران توانایی شنا کردن در قسمت عمیق را بدست خواهند آورد.

اکنون که شما با اصول و تکنیک های ابتدایی شنا آشنا شده اید ،
زمان آن است تا این ورزش را جدی تر دنبال کنید.
آموزش های پیشرفته تر ، فشار تمرینی بیشتری را به همراه دارد
و شما بیش از پیش با ناتوانی ها و خستگی های خود مبارزه خواهید کرد.
کاهش وزن ، تناسب اندام و بهبود عملکرد دستگاه های قلبی عروقی بدن
از مهمترین دستاورد های این سطح تمرینی است .

در این دوره علاوه بر اینکه شناهای کرال سینه و کرال پشت را حرفه ای ادامه میدهید ،
دو شنای دیگر یعنی شناهای قورباغه و پروانه را یاد خواهید گرفت.

شنای قورباغه به مراتب سبک تر از شنای پروانه است ،
و ساختار حرکتی آنها باهم تفاوت زیادی دارد.
شما میتوانید در توضیحات بالای صفحه بیشتر با آنها آشنا شوید.

پیش به سوی موفقیت !

پشتکار ، تلاش مستمر، مهارت و از خود گذشتگی ، نشانه های یک ورزشکار نخبه است.

شناگر حرفه ای بودن یک کار پاره وقت نیست . شما نمی توانید خوب باشید ولی تصور کنید که بهترین هستید .به همین ترتیب شما نمی توانید فقط یکبار در هر دورانی بهترین باشید.

بلکه باید در هر زمانی که اراده می کنید بهترین توانایی خود را نمایان سازید. رقابت در این عرصه بسیار دشوار و تنگاتنگ است و زمانی برای تسلیم شدن وجود ندارد .

هدف ما با همکاری بهترین مجموعه ها و مربیان حرفه ای حال حاضر کشور ، توسعه هرچه بیشتر این رقابت در بین شما شناگران حرفه ای است .

اگر این توانایی را در خود حس می کنید و میخواهید در جمع بهترین ها رقابت کنید ، کافیست از همین امروز تصمیم بگیرید !